Kommunfullmäktige

Mandatperiod: 2022-10-15 - 2026-10-14

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och ledamöterna väljs av kommunens invånare vart fjärde år. Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor och i andra ärenden som berör kommunen och dess verksamheter.

Uppdrag (48 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Sköld Victoria DiN Ersättare 42
Widfond Josefin S Ledamot 5
Dahlin Sara S Ordförande 25
Lindgren Anna DiN Ledamot 2
Karlsson Åsa DiN Ledamot 19
Dahlström Putte PNF Ledamot 9
Lundquist Ylva S Ersättare 37
Eriksson Patrik M Ledamot 30
Werner Birgitta PNF Ledamot 24
Åslund Pratima V Ledamot 26
Kramer Anna M Ledamot 4
Wesström Malin M Ersättare 43
Tasar Taylan V Ersättare 44
Björnberg Peter S Ersättare 34
Bornström Josefine DiN Ersättare 41
Larsson Kibbe V Ersättare 45
Johansson Fredrik V Ledamot 7
Söderlund Magnus DiN Ersättare 39
Senani Jean-Bosco S Ersättare 36
Hurtig Karin V Ledamot 16
Odö Johanna S Ledamot 1
Rahm Olle S Ledamot 14
Eriksson Åsa S Ledamot 31
Nordström Sten S Ledamot 29
Winqvist-Owetz Tove S Ledamot 20
Blom Liane L Ledamot 11
Karlsson Karl S Ledamot 3
Lind Richard S Ledamot 18
den Hertog Rob PNF Ersättare 47
Filipsson Christer DiN Ledamot 10
Lundeqvist Eddie DiN 2:e vice ordförande 22
Eriksson Cecilia S Ledamot 17
Ångström Marianne S Ersättare 35
Tiger Gunnar S Ledamot 23
Dahlin Daniel S Ersättare 32
Gröning Lotta L Ersättare 49
Hedenström Veronica DiN Ersättare 40
Pettersson Elizabeth S Ledamot 12
Andersson Magdalena DiN Ledamot 15
Johansson Ulrika DiN Ledamot 28
Fogelberg Rasmus M Ledamot 21
Strolz Elsa-Lill L Ledamot 27
Ukkonen Thommy S Ledamot 8
Lilja-Stenholm Anita L Ersättare 48
Arone Nunez Yachak PNF Ersättare 46
Andersson Per-Arne M 1:e vice ordförande 13
Skansfors Lennart DiN Ledamot 6
Olofsson Ulf S Ersättare 38