Anna Kramer (M)

Kontaktinformation

E-post:
anna.kramer@politiker.norberg.se

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Allmänna utskottet Ledamot 2018-10-15 2022-10-14
Barn- och utbildningsutskottet Ersättare 2018-10-15 2022-10-14
Borgerlig vigselförrättare Vigselförrättare 2019-01-01 2022-12-31
Gruppledare Gruppledare 2018-10-15 2022-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-15 2022-10-14
Krisledningsnämnden Ledamot 2018-10-15 2022-10-14
Rådet för äldre och funktionsnedsatta Ledamot 2018-11-14 2022-10-14
Socialutskottet Ledamot 2020-04-14 2022-10-14
Valnämnden Ersättare 2019-01-01 2022-12-31