Karin Hurtig (V)

Kontaktinformation

E-post:
karin.hurtig@politiker.norberg.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Allmänna utskottet Ledamot 2019-04-15 2022-10-14
Barn- och utbildningsutskottet Ledamot 2018-10-15 2022-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-03-05 2022-10-14
Krisledningsnämnden Ledamot 2018-10-15 2022-10-14