Karin Hurtig (V)

Kontaktinformation

E-post:
karin.hurtig@politiker.norberg.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Barn- och utbildningsnämnden Vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Krisledningsnämnden Ledamot 2018-10-15 2023-02-06