Rasmus Fogelberg (M)

Kontaktinformation

E-post:
rasmus.fogelberg@politiker.norberg.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kultur- och fritidsnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Socialnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31