Pratima Åslund (V)

Kontaktinformation

E-post:
pratima.aslund@politiker.norberg.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Allmänna utskottet Ersättare 2019-08-28 2022-10-14
Gruppledare Gruppledare 2022-06-21 2022-10-14
Kommunfullmäktige Ersättare 2021-08-06 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-03-04 2022-10-14
Krisledningsnämnden Ersättare 2019-11-04 2022-10-14