Päivi Carlsson (S)

Kontaktinformation

E-post:
paivi.carlsson@politiker.norberg.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Socialnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31