Kent Persson (V)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Valnämnden Ersättare 2020-06-08 2022-12-31