Olle Rahm (S)

Kontaktinformation

E-post:
olle.rahm@politiker.norberg.se

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Allmänna utskottet Ersättare 2018-10-15 2022-10-14
Gruppledare Gruppledare 2018-10-15 2022-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-12-09 2022-10-14
Krisledningsnämnden Ersättare 2018-10-15 2022-10-14
Rådet för äldre och funktionsnedsatta Ordförande 2020-01-24 2022-10-14
Socialutskottet Ordförande 2019-12-09 2022-10-14
Valnämnden Ordförande 2019-01-01 2022-12-31